V KOSTCE: Jak hypotéky ovlivní nový zákon o spotřebitelském úvěru?

V KOSTCE: Jak hypotéky ovlivní nový zákon o spotřebitelském úvěru?

S účinností od 1. prosince 2016 se poměrně značně promění podmínky pro poskytování a splácení hypotečních úvěrů. Co vše se má změnit? Odpovědi najdete v následujícím článku.

Snazší předčasné splacení

Nejzásadnější změny nový zákon o spotřebitelském úvěru přinese stran předčasného splacení části nebo celé hypotéky. Nutno však předem podotknout, že banky jsou v tomto směru už teď stále vstřícnější a vstřícnější. Podle zákona však budou existovat situace, za kterých nemůže věřitel, tedy banka, klientovi účtovat žádné poplatky za předčasné splacení hypotéky. Nejčastěji přitom půjde o situace, kdy v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení (tj. smlouvy o hypotečním úvěru), nebo jeho manžela nebo partnera, dojde k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení. Dále pak nebude moct banka účtovat žádné poplatky při mimořádné splátce do 25 % celkové výše hypotéky během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení. Bez sankce půjde hypotéku splatit také do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby (tedy například při refinancování hypotéky) či v případě, že má klient uzavřenou tzv. variabilní hypotéku.

V ostatních situacích může poskytovatel účelně účtovat jen náhradu účelně vynaložených nákladů. I ty jsou však zákonem zastropovány například v případě, že budete nemovitost prodávat. V takovém případě nesmí poplatek přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky, přičemž maximální výše poplatku může být 50 000 Kč.

Zvládnete splácet?

Nové povinnosti klade zákon na poskytovatele hypoték, ale i jiných typů spotřebitelských půjček, pokud jde o schopnost dlužníků splácet. V tomto směru budou muset být banky ještě pečlivější než doposud. Je tedy možné, že prescoring bude novým strašák žadatelů o hypotéku. Pokud si banka či jiný poskytovatel úvěru dlužníka řádně neprověří, bude úvěrová smlouva neplatná. V takové situaci bude dlužník povinen vrátit pouze jistinu.

Další novinkou je povinnost poskytovatelů hypotečních úvěrů uvádět roční procentní sazbu nákladů (RPSN)! Tomuto tématu jsem věnovali celý jeden článek – Banky mají nově povinnost u hypoték sdělovat klientům RPSN

Jakých smluv se změny týkají?

Nový zákon dopadne přitom na smlouvy uzavřené až po datu účinnosti zákona, které je naplánováno na 1. prosinec 2016. Stávající smlouvy se do režimu nové právní úpravy překlopí až v okamžiku konce jejich fixace. Vyvstává tedy zapeklitá otázka, zda si vzít hypotéku nyní či až za nových podmínek. Pro uzavření smlouvy za stávajících podmínek mluví především nízké úrokové sazby způsobené tím, že se poskytovatelé předhánějí s nabídkami a snaží se uzavřít co nejvíce smluv podle starých podmínek. Získat přitom lze i velmi nízké úrokové sazby s dlouho dobou fixace. Proti naopak stojí současný realitní trh, na němž jsou ceny vyšroubované do značných výšin, o čemž jsme psali nedávno, a samozřejmě také méně snadná možnost předčasného splacení hypotéky.

Related Posts