Kdo může žádat o hypotéku?

Kdo může žádat o hypotéku?

O tom, kdo může žádat o hypoteční úvěr, si vesměs rozhodují sami banky. Zákonná úprava v tomto směru totiž neexistuje. Podívejme se tedy na standardní minimální podmínky pro získání hypotéky.

Otázka věku

Většina bank požaduje dosažení věku 18 let, tedy zletilosti, na kterou se ve většině případů váže i nabytí plné svéprávnosti. Otázkou do budoucna jistě bude možné snížení této hranice pro osoby, kterým byla soudem přiznána svéprávnost, což je možné od 16 let věku a umožňuje to nový občanský zákoník účinný k 1. lednu 2014. Stejně tak převážná většina bank omezuje maximální věk žadatelů, což je pochopitelné. S odchodem do důchodu totiž příjem většiny Čechů rapidně klesá a tím klesá i jejich schopnost splácet. Limitní věk pro získání hypotéky je odvislý také od délky splácení. Jednoduše řečeno většinou je nutné mít naplánovanou poslední splátku před 70 rokem věku.

Otázka občanství

Cizí státní občanství není překážkou při žádání o hypotéku. Ovšem může hrát roli při schvalování hypotéky. Pro spoustu bank je totiž cizí státní občanství rizikovým faktorem. Důležité je také zmínit, že zastavená nemovitost musí být zpravidla vždy na území ČR.

Otázka bonity

Právě u této otázky se většinou láme chleba. Nebývá přitom důležitá pouze výše příjmů, ale také druh pracovního poměru (na dobu určitou X neurčitou). Význam má samozřejmě i výše příjmů ve vztahu k výši úvěru a hodnotě zastavené nemovitosti. Důležité je tedy racionálně zhodnotit, jak drahou nemovitost vlastně pořídit a zda by nebylo lepší si první něco málo naspořit, což by umožnilo snížit poměr mezi výší úvěru a hodnotou nemovitosti (tzv. LTV). Tento fakt by nejen zvýšil pravděpodobnost získání úvěru, ale také výrazně snížil úrokovou sazbu. Žadateli pak samozřejmě nehraje do karet záznam v registrech dlužníků.

Related Posts