Hypotéky a ručitel

Hypotéky a ručitel

Ačkoliv zpravidla není třeba mít u hypoték ručitele, občas si ho banky vyžádají. Podívejme se, jaká je role ručitele a s čím by měl takový ručitel počítat.

Jelikož jsou hypoteční úvěry zajištěny zástavním právem k nemovitosti, je požadavek mít ručitele méně častý než u jiných typů úvěrů, které zástavním právem zajištěny zpravidla nebývají. Méně bonitní klienti se však s tímto požadavkem mohou setkat.

Role ručitele

Mnoho ručitelů si význam své pozice uvědomí relativně pozdě. Ručitel se totiž zavazuje, že dluh uhradí za dlužníka v případě, že tak neučiní dlužník. Aby mohl věřitel, tedy například banka, požadovat úhradu hypotéky po ručiteli, musí dlužníkovi poskytnout přiměřenou lhůtu k plnění dluhu a také ho k plnění písemně vyzvat. Pokud dlužník nereaguje, může nastoupit na ručitele. Věřitel tedy dluh nemusí soudně, ani jinak vymáhat. Stačí mu písemně vyzvat dlužníka k plnění a poté už může požadovat uhrazení dluhu po ručiteli. Samozřejmě se může věřitel s ručitelem dohodnout na jiném postupu, tedy například, že bude věřitel muset dluh nejprve soudně vymáhat.

Uhradí-li ručitel dluh, může samozřejmě po dlužníkovi požadovat uhrazení dluhu. Dostává se vlastně do pozice původního věřitele. Je však pravdou, že jeho situace nebývá snadná a nepodaří-li se mu dluh vymoci, mnohdy sám musí řešit finanční potíže.

Jak sehnat ručitele?

Většina lidí hledá ručitele mezi přáteli a rodinou, což je logické. Sháníte-li ručitele ke své hypotéce, vždy byste měli s vaším potenciálním ručitelem jednat férově. Především ho pravdivě seznámit s jeho případnou pozicí a také vaší solventností, i když ani jedno nemá případný vliv na platnost ručitelského závazku. Minimálně mezi přáteli a rodinou by se to však slušelo. Běžná praxe, kdy se ručitelské smlouvy podepisují jen tak náhodou v hospodě, jde většinou k újmě ručitele, který mívá jen prachmizernou představu, k čemu se vlastně zavazuje. Takový postup rozhodně nelze doporučit.

Related Posts