Banky mají nově povinnost u hypoték sdělovat klientům RPSN

Banky mají nově povinnost u hypoték sdělovat klientům RPSN

Roční procentní sazba nákladů neboli RPSN je šikovný údaj, ze kterého zájemce o úvěr snadno vyčte, jak vysoké náklady vedle úroků s sebou úvěr ponese. Doposud však neměli poskytovatelé hypotečních úvěrů povinnost tuto informaci sdělovat. Nový zákon o spotřebitelském úvěru to má změnit.

Novinky, které přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od 1. 12. 2016, jsme již částečně rozvedli v minulém článku (ČTETE – Jak hypotéky ovlivní nový zákon o spotřebitelském úvěru?). Pro tuto poměrně zásadní novinku jsme však vyčlenili zvláštní prostor v samostatném článku. V minulosti jsme totiž psali, že poskytovatel hypotéky nemá povinnost uvádět RPSN hypotéky. To od prosince tohoto roku přestává platit.

RPSN hypotéky – konečně jsme se dočkali

Jak jsme uvedli již výše, roční procentní sazba nákladů hypotečního úvěru je velmi šikovná informace. Vedle úroků totiž bance zpravidla zaplatíte další poplatky, které se banka od banky liší. Může se tak stát, že vám jedna banka sice nabídne lepší úrokovou sazbu, avšak kvůli vysokým poplatků nebude její nabídka ta nejvýhodnější. Doposud jste se po této informaci museli zpravidla pídit. Tomu je konec! Banka či jiný poskytovatel vám musí sdělit výši RPSN hypotečního úvěru, a to samozřejmě ještě před podpisem hypoteční smlouvy. Vy si díky tomu budete moci snadno srovnat všechny nabídky. Zároveň si uděláte i lepší představu o nákladech spojených s úvěrem. Obojí jsou cíle schváleného zákona.

Sankce za špatně vypočtené RPSN

Nový zákon o spotřebitelském úvěru rovněž výslovně stanoví, s jakými sankcemi musí poskytovatel úvěru počítat, pokud uvede špatně RPSN, anebo jej neuvede vůbec. V prvém případě, tedy pokud poskytovatel úvěru uvede ve smlouvě špatné (nižší) RPSN, než kolik skutečně činí, sníží se zápůjční úroková sazba společně s dalšími náklady právě na tuto nižší výši. Pokud by však ve smlouvě nebyla informace o RPSN uvedena vůbec, má banka nárok pouze na úrokovou sazbu ve výši diskontní sazby ČNB platné v den uzavření úvěrové smlouvy. To je sankce velmi citelná, neboť diskontní sazba ČNB momentálně činí 0,05 % a nic nenasvědčuje tomu, že by se měla zvyšovat.

Related Posts