TOPlist

Co je to RPSN u hypotéky?

Setkali jste se s touto zkratkou a nevíte, co znamená, popřípadě co znamená její procentní vyjádření? Nejste sami. Pozornost tedy upřete k následujícím řádkům, které význam i účel těchto čtyř až magických a velmi důležitých písmen objasní.

Co je to RPSN?

Za zkratkou RPSN se skrývá tzv. roční procentní sazba nákladů. Ani s touto informací však nejsme o mnoho moudřejší. Pojďme tedy k jádru věci. Roční procentní sazbou nákladů se označuje v procentech vyjádřený podíl z dlužné částky, který dlužník musí za rok zaplatit, přičemž jsou v něm zahrnuty všechny splátky včetně poplatků. Jedná se tedy o mnohem směrodatnější údaj než je roční úroková míra (zakončená písmeny p. a. – per annum – za rok). Žadatel o půjčku tak získá velmi dobrý přehled o tom, kolik ho bude úvěr ve finále stát. Na první pohled zajímavý úrok totiž může být vykompenzován vysokými poplatky.

Existuje povinnost uvádět RPSN u hypotéky?

Povinnost uvádět RPSN je dána zákonem, ne však u každého typu úvěru. Váže se především na tzv. spotřebitelské úvěry, ale ani v jejich případě se netýká všech. Namátkou lze zmínit, že povinnost uvádět RPSN se netýká spotřebitelských úvěrů:

  • nižších než 5 000 Kč a vyšších než  800 000 Kč
  • splatných do 3 měsíců nebo splatných ve 4 splátkách ve lhůtě maximálně 12 měsíců
  • týkajících se koupě, výstavby či rekonstrukce nemovitosti (tedy půjček na bydlení)

Z výše uvedeného je tedy patrné, že se zákonná povinnost uvádět RPSN týká jen omezeného okruhu spotřebitelských úvěrů. Hypoteční úvěr však není typem spotřebitelského úvěru a povinnost uvádět u něj roční procentní sazbu tedy neexistuje. Seriózní poskytovatel hypotéky by však měl svým klientům tento důležitý údaj poskytovat.

Pozor! Informace v tomto článků o tom, že poskytovatelé hypoték nemají povinnost uvádět RPSN již není aktuální (více čtete – Banky mají nově povinnost u hypoték sdělovat klientům RPSN)

Proč se zajímat o roční procentní sazbu hypotéky?

Jak je jistě patrné z předchozího textu, informace o RPSN patří mezi jednu z nejdůležitějších, které byste před sjednáním každého úvěru měli zjišťovat. Dvojnásob to platí u hypoték, kde nejde o úvěry v řádech desítek tisíc, ale spíše milionů. Díky roční procentní sazbě nákladů totiž dostanete velmi přesnou představu o nákladech spojených s čerpáním hypotéčního úvěru a výhodnosti té či oné hypotéky vůbec.